Regulamin sklepu internetowego ekobryk

Informacje podstawowe
 

Siedziba firmy:

ekoBryk Sp. z o.o.

ul. Wspólna 3

41 - 200 Sosnowiec

NIP: 6443570716

Złożenie reklamacji i odstąpienie od umowy:

Tel.: 518 081 888
e-mail: info@ekobryk.pl

 

Zamówienie towaru i zawarcie umowy

 1. Klient wiażąco zamawia towar przes kliknięcie ,Zamówic,. Klient jest świadomy tego, że chodzi o zamówenie z obowiązkiem opłaty za towar. Niezwłocznie po opracowaniu zamówienia Wam będzie przysłany na Wasz wskazany e-mail adres potwierdzenie (akceptacja zamówenia).Przesyłając potwierdzenie zamówienia od sprzedawcy, umowa kupna zostaje zawarta.

 2. Umowa trwa do momentu spełnienia zobowiązań u obydwu stron, to znaczy dostarczenie towarów od dostawców  i zapłacenie ceny od klienta, dopóki nie powstanie wcześniej na przyklad anulowanie lub rezygnacja.

 

Czas dostarczenia

Po zawarciu umowy czas dostarczenia jest uzgodniony z klientem przez email lub telefonicznie..w zależności od dostępności usług transportowych. Na podstawie naszych doświadczeń, możemy stwierdzić, że czas dostarczenia jest zazwyczaj od 5 do 14 dni.

Dostawa towaru

Sprzedawca dostarcza towar klientowi poprzez usługi transportowe. Cena dostawy się wyświetla przy zamóweniu i zależy od miejsca dostawy towaru. Przy zamawianiu towaru klient wyraża zgode na ceną dostawy. Klient rownież może zamówiony towar odwieść z magazynu we własnym zakresie nie ponosząc dodatkowych kosztów.

 

Formy płatności

1. Płatność przelewem na konto bankowe

Po zaksięgowaniu kwoty na naszym koncie wyślemy Państwu e-mail z potwierdzeniem wykonania płatności i fakturę. W przypadku płatności przelewem wysyłamy towar tylko po opłaceniu całej sumy zakupu łącznie z transportem.

2. Za pobraniem

Przy tej formie płatności Klient płaci przy odbiorze.  Klient płaci gotówką kierowcy firmy transportowej, który Państwu wyda potwierdzenie o dokonaniu płatnośći.Odbiór towaru

 1. Miejscem obowiązywania umowy kupna jest miejsce dostarczenia zakupienego towaru podane w zamówieniu. Towar będzie dostarczony przez osoby trzecie (profesjonalna firma transportowa) lub będzie dostarczony do wcześniej wskazanego, przez kupującego, magazynu sprzedawcy. Odbiór towaru odbywa się przez kupującego osobiście lub wskazaną wcześniej osobę.

 2. Kupujący nabywa prawo właśności po uregulowaniu należności za zamówiony towar i jednocześnie zobowiązuje się do prawidłowego i zgodnego z wytycznymi sprzedawcy, przechowywania zakupionego towaru.Kupujący nabywa prawo właśności po uregulowaniu należności za zamówiony towar i jednocześnie zobowiązuje się do prawidłowego i zgodnego z wytycznymi sprzedawcy, przechowywania zakupionego towaru.

 3. Przy odbiorze towaru kupujący potwierdza swoim podpisem odbior towaru.

 4. Przy odbiorze  jest kupujący zobowiązany sprawdzic towar. W przypadku widocznego uszkodzenia towaru ma kupujący prawo towar nie odebrać.

 5. Jeśli klient nie zapłaci i nie odbierze zamówionego towaru, poza sytuacją uszkodzonego towaru przy odbiorze, nie z winy sprzdawającego, np. dostawcy nie udało się znaleść adresata, kupujący towar nie świadomo lub celowo nie obebral), sprzedawca  może żądać  odszkodowania, którego dotyczy kara umowna. Kara umowna jest w tym przypadku ustalona minimalnie w ramach zapłaconych kosztów transportu  a maksymalnie 50% całkowitej ceny zamawianego towaru. Kupującymu, który nie odebral towar zostanie wysłana  wiadomość prez  e-mail z prośbą o informacje na temat sposobu postępowania z jego zamówieniem. Na odpowiedź ma klient  7 dni od daty otrzymania wiadomości. Jeśli klient żąda ponownie odeslania już zwróconego towaru, sprzedawca zaksięguje do całkowitej ceny towaru koszt transportu za ponowne wysłanie towaru.Takie ponowne wysłanie towaru jest możliwe tylko po całkowitym uregulowaniu należnosci z góry. Dopóki kupujący nie odpowie w ustalonym czasie, zamówenie będzie anulowane. Ponowna wysyłka zwróconej przesyłki jest możliwa tylko na podstawie przedpłaty. Jeśli klient nie odpowie w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane przez sprzedającego, a umowa zakończona.


 

Rezygnacja z zamówienia

 1. Jeśli kupujący chce zrezygnować z zamówenia, które nie było jeszcie zrealizowane, prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas. Jeśli już zamówienie było opłacone, peniądze zwrócimy najpóźniej do 14 dni od otzrymania rezygnacji z zamówienia, na konto, z którego zamówenie było opłacane.

 2. Jednocześnie zastrzegamy prawo do anulowania zamówienia, jeśli nie jesteśmy w stanie go zrealizować z powodu niedostępności (wyprzedaży lub wycofania się z oferty) lub jeśli nie jesteśmy w stanie dostarczyć towarów w uzgodnionym terminie lub cenie, i / lub zabezpieczenie towaru spowodowałoby nieproporcjonalne trudności i nieproporcjonalne koszty do wartości zamówionego towaru, póki z Państwem nie uzgodnimy wykonanie zastępcze. Natychmiast Państwa poinformujemy  o anulowaniu zamówienia przez telefon lub e-mail. W przypadku zapłaty ceny zakupu lub jej części, środki finansowe zostaną zwrócone w ciągu 14 dni na konto, z którego towar był opłacony, chyba, że uzgodniono inaczej.


 

Odstąpienie od umowy

 1. Osoba fizyczna zamawiająca towar jest uprawniona do odstąpienia od umowy bez podania powodu do 14 dni po odbiorze towaru. Zwracany towar musi być w stanie takim jak w dniu zakupu, t.j. zdatny do dalszej odsprzedaży. Rezygnacja z zakupu może nastąpić przed dokonaniem zapłaty a czas 14 dni na rezygnacje z zakupionego towaru liczy się od dnia zakupu. Zwracany towar musi znaleść się fizycznie w magazynie sprzedającego przed upływem 14 dni od zakupu.

 2. Umowa kupna traci na ważnosci w momencie odstąpienia od umowy. Na podstawie ustawy §517 ust. 1 Kodeksu cywilnego zamawiający może zrezygnować z części zamawianego towaru i w takim przypadku umowa traci ważność tylko na usuniety towar z zamówienia.

 3. Klient nie może odstąpić od umowy w przypadku § 1 ust. 6 Kodeksu cywilnego nr 102/2014 mowa o umowie kupna, której przedmiotem jest usluga, w czasie gdy usluga sie zaczęła za zgodą klienta nie jest możliwe z niej zrezygnować. Zamówienia przygotowane na specjalną prośbę kupującego nie podlegają zwrotowi badź rezygnacji.

 4. Na odstąpienie od umowy kupna nabywca może skorzystać z tego formularza na odstąpienie od umowy. W przypadku nie skorzystania z gotowego formularza odstąpienia od umowy nabywca zobowiązany jest podać swoje dane t.j imię, nazwisko, adres, adres e-mail (gdy to możliwe), numer telefonu, data wysłania zamówienia, przedmiot zakupu (ilość,rodzaj). Odstąpienie od umowy można wysłać na podane niżej adresy:

e-mail: info@ekobryk.pl

Adres pocztowy: ekoBryk Sp. z o.o., ul. Wspólna 3, 41 - 200 Sosnowiec

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do natychniastowego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Potwierdzenie ma mieć formę listu wyslanego pocztą elektroniczną badź formę pisemną wreczoną bezposrednio klientowi.

 2. Zamawiający jest zobowiązany do 14 dni od odstąpienia od umowy wyslać na swoj koszt przedmiot umowy na adres sprzedajacego Magazyn Medicus, ul. Przejazdowa 99, 43-100 Tychy. Nie akceptowalna jest forma pocztowa „za pobraniem”. Towar można dostarczyć też osobiście do jednego z punktów sprzedaży sprzedajacego. Do zwracanego towaru należy zalączyć kopie dokumentu sprzedaży (paragonu fiskalnego, faktury), który kupujący otrzymał w momencie zakupu. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi kupujący.

 3. Zamawiający odpowiedzialny jest za należyte zabezpieczenie zwracanego towaru, utrzymanie w ramach możliwości oryginalnego opakowania w przeciwnym razie klient poniesie koszty obniżenia wartości rynkowej, które powstało w wyniku nie należytego obchodzenia sie z towarem i zniżenia wartości rynkowej zwracanego towaru.

 4. Sprzedawca zobowiazuje sie zwrocic kwote w wartosci zwracanego towaru do 14 dni od przyjęcia do magazynu. Zwrot będzie wykonany wg typu płatności w momencie zakupu zwracanego towaru. Koszty dostarczenia towaru do magazynu poniesie zwracający. W przypadku uszkodzenia towaru, braku opakowania, jakiegokolwiek obniżenia wartości rynkowej sprzedawca zwróci kwote pomniejszoną o wartość uszkodzonego, brakujacego, zniszczonego towaru nie mniej jednak niż 1% pełnej wartości przedmiotu zakupu. (w zgodzie z § 457 Kodeksu Cywilnego)

 5. W przypadku bezprawnego odstąpienia od umowy towar zwrócony będzie na koszt klienta.


 

Reklamacja towaru

 1. Towar objęty jest gwarancją 24 miesiący i rozpoczyna się w dniu odbioru/dostarczenia towaru.

 2. Niekompletna dostawa lub jego uszkodzenie kupujący jest zobowiązany zgłosić do 48 godzin od odbioru towaru przez e-mail.

 3. Reklamowany towar po uzgodneniu z nami kupujący przyśle na adres: Magazyn Medicu, ul. Przejazdowa 99, 43-100 Tychy (nie akceptowana forama „za pobraniem”). Do paczki kupujący dolączy kopie rachunku i wypełniony formularz reklamacyjny.

 4. Po otrzymaniu reklamacji skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie drogą e-mailową lub telefonicznie i uzgodnimy z Państwem szybkie rozwiązanie reklamacji . W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony, lub będzie wymieniony na inny, który Państwo wybierze  (do wartości reklamowanego towaru), a także poniesiemy koszty zwrotu i dostarczenia nowych towarów lub kupujący ma prawo odstąpić od umowy.

 5. Reklamacija będzie zrealizowana w jak najkrótszym czasie, najpóźniej do 30 dni od zgłoszenia reklamacji i odbioru reklamowanego towaru. O wynikach reklamacji będziemy Państwa informować bezprośrednio po ukończeniu procesu reklamacyjnego przez e-mail i będzie Państwu dostarczony protokół reklamacyjny.

 6. W przypadku nie dostarczenia towaru winą dostawcy lub uszkodzenie towaru spowodowane przez dostawcę niezbedne jest reklamację realizować bezprośrednio u dostawcy. Reklamacja mechanicznego uszkodzenia towarów spowodowanego  przez transport, którego otrzymanie bez wad potwierdził dostawcy kupujący, nie będą uznane  przez sprzedającego jako zasadne.


 

Polityka prywatnosci

Polityka prywatności serwisu www.ekobryk.pl.


Informacje ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danycho sobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług www.ekobryk.pl poprzez Serwis.
   
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiecu dostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a takż ewszelkie gorodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
   
 3. Dane Osobowe przetwarzae są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
   
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje Poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrzpolityka plików “cookies”].
   
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
   
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularzanp. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
   
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
   
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
   
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
   
 10.  W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis ekobry.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
   
 11. W przypadku gdy towar dostarczany jest przez osoby trzecie zamawiający zgadza sie na udostępnienie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) potrzebnych osobie trzeciej na zrealizowanie wysyłki.


 

E-maile od nas

Przy realizacji zamówienia możecie Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od nas. W przypadku rezygnacji z otrzymywania w/w prosimy o kontakt. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.

 

Postanowienia końcowe

 1. Relacje prawne z osobami fizycznymi oprócz ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego, obowiązują również przepisy szczególne, przede wszytkim przepis nr. 108/2000 w sprawie ochrony konsumenta w  sprzedaży wysilkowej, przepis nr. 250/2007 w sprawie ochrony konsumenta. Relacje prawne z przedsiębiorcami podlegają przepisom Kodeksu handlowego.

 2. Kupujący i sprzedający wyrazili zgodę o elektronicznej formie komunikacji.

 3. Wysyłając zamówienie elektroniczne, kupujący potwierdza, że regulamin internetowego sklepu  został przeczytany przed złożeniem zamówienia i wyraża  zgodę w pełni i bez zastrzeżeń. W przypadku gdy Klient ma zastrzeżenia wobec postanowienia Regulaminu, może on powiadomić Sprzedawcę o tym zastrzeżeniu przed wysłaniem zamówienia w celu uzyskania wzajemnego porozumienia.

 4. Regulamin sprzedaży internetowego sklepu jest ważny w dniu kiedy zostal wyslany formularz elektroniczny z zamówieniem za wyjątkiem sytuacji gdy obie strony ustaliły inaczej.

 5. Operator zastrzega prawo do zmiany regulaminu sprzedaży. Obowiązek pisemnego powiadomienia o zmianach regulaminu jest spełniony poprzez umieszczenie na stronie internetowej sklepu. Niniejszy regulamin sprzedaży obowiązuje od 24 lipca 2015 r.