Jak zanieczysczamy powietrze?

22.11.2019

Jak zanieczysczamy powietrze?

Gdy w składzie powietrza obecne są gazy, ciecze i ciała stałe nie będące jego naturalnymi składnikami możemy powiedzieć że chodzi o zanieczyszczenie. Zanieczyszczenia powietrza są główną przyczyną zagrożeń środowiska.

Podstawowym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest niska emisja oraz duża ilość spalin wydalanych do środowiska. Smog, który widujemy i odczuwamy zwłaszcza w okresie grzewczym, zawiera związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność. Smog stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Źródłem emisji, takych jak emisja dwutlenku siarki, tlenki azotu, pyły węglowe, tlenek i dwutlenek węgla, ozon troposferyczny, ołów oraz pyły ,jest glównie postępująca industrializacja, wzrost liczby ludności, przemysł energetyczny oraz transport.

 

Pellet

 

Jak wygląda situacja w Polsce?

Największy problem stanowią instalacje grzewcze, ogrzewające domy jednorodzinne i wielorodzinne kamienice. Spora część z nich to tzw. kopciuchy, czyli kotły niskiej klasy. Ponadto częstą praktyką w polskich domach jest nie tylko korzystanie z kiepskiej jakości paliwa, ale również spalanie odpadów komunalnych w prywatnych piecach. Domowe piece węglowe to najbardziej nieekologiczna i przyczyniająca się do zanieczyszczenia powietrza pyłami i smogiem forma ogrzewania.

Jak wobec tego użytkować domowe paleniska i nie zanieczyszczcać środowiska? Najważniejsze jest, aby wybierać nowoczesne kominki, wysokiej jakości paliwa, takie jak brykiet drzewny (https://www.ekobryk.pl/produkt/19-wysokiej-jakosci-bukowe brykiety ) pellet (https://www.ekobryk.pl/produkt/18-pellet-drzewny-jasny-a1) czy suche drewno naturalne oraz dbać o odpowiednią obsługę. Nie powinno się zakazywać używania domowych palenisk, ale najważnejszie je zadbać o ich jakość i rownież o jakość paliwa.

Jeżeli chcesz zadbać o środowisko naturalne, a jednocześnie o ciepły klimat w Twoim domu skorzystaj z zakupu biopaliw takich jak pellet czy brykiet.

 

Mapa